Title Role of interzonal meridonal circulation over eastern part of North Atlantic in formation of some features of Atlantic Arctic climate [Rola meiedzystrefowej cyrkulacji poludnikowej nad wschodinia czescia atlantyku polnocnego w ksztaltowaniu niektorych cech klimatu arktyki atlantyckiej]
Author Marsz, A.A.
Author Affil Marsz, A.A., Akademia Morska, Katedra Meteorologiii Oceanografii Nautycnj, Gdynia, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.7-29, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary. 49 refs. GeoRef Acc. No: 309478
Index Terms atmospheric circulation; climatic change; global change; global warming; oscillations; subpolar regions; temperature; Arctic Ocean; Arctic region; Atlantic Ocean-- North Atlantic; annual variations; Atlantic Ocean; atmosphere; climate change; North Atlantic; subarctic regions
Publication Type journal article
Record ID 65006457