Title Main directions and problems of ski tourism development in Slovakia [Glowne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Slowackiej]
Author Madzikova, A.; Klamar, R.; Rosick, M.; Kanuk, J.
Author Affil Madzikova, A., Presovska Univerzita v Presove, Fakulta Humanitnych a Prirodnych Vied, Presov, Slovak Republic
Source Prace Geograficzne (Krakow), Vol.125, p.111-128, . Publisher: Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Cracow, Poland. ISSN: 1644- 3586. ISBN: 978-83-88424-59- 5
Publication Date 2011
Notes In Polish with English summary. 23 refs. GeoRef Acc. No: 309945
Index Terms human activity; winter; Slovakia; Central Europe; development; Europe; recreation; ski; tourism
Publication Type journal article
Record ID 65006907