Title Evaluation of tourist attractiveness of ski resorts with regard to their competitiveness; a comparative study of Szczyrk and Bialka Tatrzanska [Ocena atrakcyjnosci turystycznej stacji narciarskich w swietle zagadnienia ich konkurencyjnosci-studium porownawcze szczyrku i bialki Tatrzanskiej]
Author Krzesiwo, K.; Mika, M.
Author Affil Krzesiwo, K., Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Geografii i Gospondarki Przestrzennej, Cracow, Poland
Source Prace Geograficzne (Krakow), Vol.125, p.95-110, . Publisher: Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Cracow, Poland. ISSN: 1644- 3586. ISBN: 978-83-88424-59- 5
Publication Date 2011
Notes In Polish with English summary. 26 refs. GeoRef Acc. No: 309946
Index Terms human activity; winter; Poland--Bialka Tatrzanska; Poland--Polish Carpathians; Poland--Szczyrk; Bialka Tatrzanska Poland; Carpathians; Central Europe; development; Europe; Poland; Polish Carpathians; recreation; ski; southern Poland; Szczyrk Poland; tourism
Publication Type journal article
Record ID 65006906