Title Summer topoclimatic conditions in Kaffioyra region (NW Spitsbergen) during 2005- 2009 [Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich w rejonie kaffioyry (NW Spitsbergen) w latach 2005-2009]
Author Kejna, M.; Przybylak, R.; Arazny, A.; Jankowska, J.; Maszewski, R.; Wyszynski, P.
Author Affil Kejna, M., Uniwersytet Miolaja Kopernika, Instytut Geografii, Torun, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.63-81, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary. 67 refs. GeoRef Acc. No: 309475
Index Terms air temperature; climate; climatic change; humidity; meteorology; temperature; velocity; weather observations; wind (meteorology); wind velocity; Spitsbergen-- Spitsbergen Island; air; Arctic region; climate change; climate effects; Kaffioyra; relative humidity; seasonal variations; Spitsbergen; Spitsbergen Island; Svalbard; winds
Publication Type journal article
Record ID 65006460