Title Trends and obstacles in modernization of winter resorts in the Beskid Mountains tourist region of the Czech Republic [Kierunki i bariery modernizacji osrodkow sportow zimowych w czeskim regionie turystycznym "beskidy"]
Author Havrlant, J.
Author Affil Havrlant, J., Ostravska Univerzita v Ostrave, Ostrava, Czech Republic
Source Prace Geograficzne (Krakow), Vol.125, p.77-93, . Publisher: Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Cracow, Poland. ISSN: 1644- 3586. ISBN: 978-83-88424-59- 5
Publication Date 2011
Notes In Polish with English summary. 19 refs. GeoRef Acc. No: 309947
Index Terms human activity; international cooperation; Carpathians--Beskid Mountains; Czech Republic; Beskid Mountains; Carpathians; Central Europe; development; Europe; recreation; ski; tourism
Publication Type journal article
Record ID 65006905