Title Comprehensive hydrometeorological and sea ice studies in the northwestern Caspian shelf zone based on satellite observations, field studies and numerical modeling [Kompleksnye issledovaniia gidrometeorologicheskoi i ledovoi obstanovki v severo-zapadnoi chasti shel'fa Kaspiiskogo morya na osnove dannykh sputnikovykh i ekspeditsionnykh nablyudenii i model'nykh raschetov]
Author Frolov, A.V.; Asmus, V.V.; Zemlyanov, I.V.; Zil'bershtein, O.I.; Krovotyntsev, V.A.; Martyshchenko, V.A.; Mironov, E.A.
Author Affil Frolov, A.V., Rosgidromet, Moscow, Russian Federation. Other: Nauchno- Issledovatel'skii Tsentr Kosmicheskoi Gidrometeorologii "Planeta", Russian Federation
Source Meteorologiia i Gidrologiia, 2009(3), p.20-34, . Publisher: Gidrometeoizdat, Moskovskoe Otdelenie, Moscow, Russian Federation. ISSN: 0130-2906
Publication Date 2009
Notes In Russian. 9 refs. GeoRef Acc. No: 310076
Index Terms organizations; hydrodynamics; hydrology; ice; meteorology; remote sensing; statistical analysis; Caspian Sea; Russia; Commonwealth of Independent States; companies; currents; field studies; government agencies; numerical analysis; numerical models; petroleum; petroleum exploration; preferred orientation; probability; Russian Federation; satellite methods; sea ice
Publication Type journal article
Record ID 65006777