Title New approach to the evaluation of hailstorm prevention efficiency [Novyy podkhod k otsenke fizicheskoi effektivnosti aktivnykh vozdeistvii na moshchnye gradovye protsessy]
Author Bolgov, I.V.; Inyukhin, V.S.; Kalov, K.M.; Stasenko, V.N.
Author Affil Bolgov, I.V., Vysokogornyy Geofizicheskii Institut, Nalchik, Russian Federation. Other: Rosgidromet, Russian Federation
Source Meteorologiia i Gidrologiia, 2009(3), p.35-42, . Publisher: Gidrometeoizdat, Moskovskoe Otdelenie, Moscow, Russian Federation. ISSN: 0130-2906
Publication Date 2009
Notes In Russian with English summary. 10 refs. GeoRef Acc. No: 310075
Index Terms aerosols; precipitation (meteorology); clouds (meteorology); convection; freezing; hail; ice; countermeasures; environmental protection; statistical analysis; atmospheric precipitation; clouds; efficiency; numerical analysis; preventive measures; probability; reagents; time series analysis
Publication Type journal article
Record ID 65006778